Crea sito
Home

E-mail

Preferiti


Lu sonnu è bonu
e risturati sapi cori e menti,
ma tu mazzarisuzzu,
arruspigghiati...
chi cà un'è chiù tempu d'arripusari!Stu paiseddu
un pò chiù aspittari!
Chiama lu to cumpagnu
e viri chi s'ava a fari.Ognunu s'ava 'ndustriari
e a sbrazzi,
e si qualcunu ancora un ci criri...,
cu la pacienza,
facillu capiri.
"Nuiatri 'un putemu fari nenti!"
Sta bacarata cu la musi 'mezzu?


Lu marinaru e lu viddanu,
e lu dutturi lu scupastrati
tutti viniti..
e... ognunu faciti tuttu chiddu chi sapiti.
Opiri rossi 'un ci ni vonnu,
ma... amuri, onestà e vuluntà si
e... in granni quantità.


                                       A. Cavataio

 


Un jornu che pinsirusa eru,
un sapennu chiù a cu spiari
firmà lu venticeddu
chi tra li casi si misi a rufuliari.
"Dimmi" ci rissi "dimmi vinticeddu
è chistu lu paisi
beddu e 'nzuccaratu
chi tanti populi ha riparatu?"
Ci foru Greci, Romani e Musulmani
Francisi, Spagnoli e tant'avutri cristiani......
Ma tutta 'sta ricchizza,
dunni finì
si ora n'arristà sulu munnizza?""Zitta, soru me,
'un mi parlari accussì,
chi sugnu
puru je 'nculliratu assai.
Stu paisi
beddu, riccu e putenti,
si persi pi quattru 'uncumpetenti.Ma... 'un ti scantari,
a via di rufuliari,
a la fini.... li cosi
dacci la razia di virilu sempri
pi forza annu a canciari."


                                       A. Cavataio